Kerkkantoor

Kontakbesonderhede
Telefoonnommer: 012 662 1708 / 0209
Faksnommer: 012 662 0104
Adres: Baltimorelaan 14, Pierre van Ryneveld, 0157

Kantoorure
Maandae 11:00 - 16:00
Dinsdae tot Donderdae: 08:00 – 16:00
Vrydae en skoolvakansies: 08:00 – 13:00

Die volgende personeel is werksaam in die kerkkantoor: Kliek op die onderskeie foto's om 'n epos te stuur

Peet Kilian
Bedryfshoof

Stuur epos

Riana J van Rensburg
Sekretaresse

Stuur epos

Ansie Vivier
Boekhouer

Stuur epos

Amanda Smit
Bedieningsekretaresse
012 662 1708

Stuur epos

Piet J van Rensburg
Faktotum

Stuur epos

Janie Crafford
Jeugsekretaresse

083 417 3611
Stuur epos


Algemene Navrae
Vir algemene navrae is u welkom om vir Riana te kontak. Dit sluit onder ander die volgende in: lidmaatskapnavrae, doopregistrasies, huwelike, begrafnisse en verhurings.

Kliek hier as jy 'n lidmaatskapsvorm wil aflaai om in te vul.

Finansies
Dankoffers en ander insamelings/bydraes stel stel ons in staat om die bedryf en bediening in ons geloofsfamilie in stand te hou en verder uit te bou.

Ons maak nie van diakens/kollektante gebruik om die dankoffers in te samel nie. Jy kan jou maandelikse dankoffer op een van die volgende wyses doen:

  • Plaas dit in die kollektemandjies tydens eredienste – koeverte vir hierdie doel is in die portale beskikbaar.
  • Jy kan dit direk per internet doen – gee jou naam en die woord “Maandoffer” as verwysing
  • Doen dit per debietorder – die vorm is by die kerkkantoor beskikbaar


Enige ander inbetaling kan in kontant by die kerkkantoor of via die internet gedoen word. Indien via die internet, dui dan aan waarvoor dit is.

Ons Bankbesonderhede is soos volg:
Rekeninghouer: NG Kerk Pierre van Ryneveld
Bank: ABSA
Tipe rekening: Lopende
Takkode: 632005
Rekeningnommer: 600 591 355

Fasiliteite
Ons beskik oor goedtoegeruste fasiliteite wat vir konserte, konferensies en kursusse gehuur kan word teen mededingende koste. Hierbenewens beskik ons ook oor ‘n pragtige kapel wat tot 60 persone kan huisves vir huwelike. Aansoekvorms vir verhuring is op aanvraag beskikbaar.

Nuusflitse

Die Vleiskombuis bestellings kan op die webblad gedoen word. Kliek op die prentjie om jou na die webblad te neem.

Indien jy graag op hoogte wil bly van wat in ons geloofsfamilie gebeur, kan jy gerus vir ons nuusbriewe inskryf.

© 2020   Created by PVR Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service