Administratiewe Assistent (Jeugbediening) Advertensie

Vulling ‘n Administratiewe Assistent (Jeugbediening) pos

met ingang van 1 November 2015

Pierre van Ryneveld Gemeenskapskerk se roeping is: “Ontdek en Leef Christus”. Daar is drie bakens wat ons roeping rig, naamlik “Verwondering, Volgelingskap en Verhoudings” Met hierdie roeping en bakens in fokus leef ons ‘n aantal Ritmes vir die Lewensreis wat prakties gestalte gee aan ons roeping. Jeugbediening is een van die 5 bedieningsaksies van die gemeente waarin ons streef daarna om jongmense te begelei om Jesus te volg en hulle drome uit te leef. (ww.pvr.co.za)

Hiermee word bekend gemaak dat die volgende voltydse (5/8 Fleksie) vaste termynpos ontstaan het by Pierre van Ryneveld Gemeenskapskerk:

Administratiewe Assistent (Jeugbediening) – 2 jaar vaste termyn

Die gemeente word deur 'n bedieningspan bedien, en bogenoemde pos sal deel vorm van die bedieningspan.

 1.     Posverantwoordelikhede

 

Om te verseker dat optimale ondersteuning aan die onderskeie rolspelers van hierdie Bediening gelewer word en dat ‘n suksesvolle jeugdiens gelewer word, is die ondervermelde verantwoordelikhede aan hierdie posbekleër opgedra. 

 

1.1.   Jeugadministrasie

 Dit behels die lewering van ‘n administratiewe steundiens aan hierdie Bediening sodat die Jeugwerkers kan fokus op die unieke posverantwoordelikhede aan hulle opgedra.

 

1.2.   Finansiële administrasie

 Dit is noodsaaklik dat die finansiële transaksies van hierdie Bediening gekoördineerd sal plaasvind en sentrale rekords gehou sal word van alle jeugverwante finansiële transaksies.

 

1.3.   Sekretariële dienste

 Hierdie posbekleër is hoofsaaklik kantoorgebonde en funksioneer derhalwe as sekretariële hulp vir die Bediening.

 

Bykomende Inligting

 • Dit is ‘n 5/8 pos (25 ure per week) versprei oor die jaar.
 • Dienslewering is op ‘n fleksi-basis soos benodig deur die bediening.
 • Die pos vereis dienslewering op Sondae tydens skoolkwartale. (Af-Sondae soos ooreengekom)

 

 

 

Minimum vereistes:

 • Toegewyde volgelingskap van Jesus Christus
 • Skrifgetroue lewens en wêreldbeskouing en leefstyl.
 • Relevante kwalifikasie en ondervinding in soortgelyke administratiewe posisie.
 • Passie en aanvoeling vir werk met kinders en jongmense.
 • Vermoë om gemaklik en gestruktureerd in ’n span saam te werk;
 • Aanpasbaar en moet leiding kan neem indien omstandighede dit vereis;
 • Die vermoë om effektief en kreatief met jongmense te werk en te kommunikeer;
 • Tweetalig wees in beide Afrikaans en Engels;

Vergoeding:

Die salarisskaal van posvlak 6 is van toepassing. 5/8 van posvlak 6 kan varieer tussen R53540 - R68670

per jaar. Bonus gelykstaande aan 13de tjek is additioneel tot bogemoende salaris. ‘n Aanbod sal met die

suksesvolle kandidaat beding word.

 

Beoogde datum van diensaanvaarding:      1 November 2015.

Om aansoek te doen vir hierdie pos, heg asseblief aan:

 • Omvattende CV
 • Die name en kontakbesonderhde (e-pos en telefoonbesonderhede) van 3 kontakbare referente

Sluitingsdatum:           26 Oktober 2015. (12:00)

Rig aansoeke aan:

Pierre van Ryneveld Diensverhoudinge Kommissie           

Aansoeke kan per hand, in ‘n verseëlde koevert, by Pierre van Ryneveld Gemeenskapskerk Kantoor ingedien word, en/of per epos na: amoriehetzel@gmail.com / info@pvr.co.za

Navrae
Amorie Hetzel (DVK Voorsitter) – 082 464 3118

Ds Jan Venter (Bedieningsleier) – 082 333 6552

Ds Henk Janse van Rensburg – 082 336 7555

 

Die Gemeenteraad behou hom die reg voor om geen aanstelling te maak nie.

Kliek hier as jy 'n PDF weergawe van die advertensie wil aflaai.

Views: 236

Voeg Kommentaar By

Jy moet 'n lid wees van PvR Geloofsfamilie om kommentaar te lewer!

Join PvR Geloofsfamilie

Nuusflitse

Die Vleiskombuis bestellings sluit 31 Maart, vir aflewering in daarop volgende week.

Indien jy graag op hoogte wil bly van wat in ons geloofs-familie gebeur, kan jy gerus vir ons nuusbriewe inskryf.

© 2019   Created by PVR Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service