PvR Geloofsfamilie

Gesels saam oor die besluite van die Algemene Sinode

Opsomming van die Vertrekpunte van Pierre van Ryneveld Gemeenskapskerk:

Die Gemeenteraad van Pierre van Ryneveld Geloofsfamilie:

1.

Neem kennis van die besluit van die Sinode oor selfdegeslag verhoudings. Ons verskil egter in wese met sommige van die aspekte en van die gronde waarop die besluit berus.

2.

Betreur die wyse waarop die besluit gekommunikeer is (en word) aan lidmate en ook die gebrek aan begeleiding aan gemeenteleiers vir die sinvolle hantering van die gesprek daaroor.

3.

Stem met die Algemene Sinode saam dat “net die verbintenis tussen een man en een vrou as ‘n huwelik beskou kan word.” Ons is van mening dat die handhawing van hierdie beginsel impliseer dat homoseksuele verbintenisse nie die bedoeling is van God in Sy Woord nie.

4.

Glo egter, dat die teologiese etiek ruimte skep daarvoor dat ons in liefdevolle gemeenskap met hierdie andersheid in ons Geloofsfamilie kan leef en dat dit nie nodig is om God se Woord te fragmenteer om daarvoor voorsiening te maak nie.

5.

Het ‘n ander benadering tot die gesag en die uitleg van die Woord as die Algemene Sinode, wat hierdie besluit betref. Ons behou onsself die reg voor om in ‘n “selfstandige soekproses” waarvoor die Algemene Sinode ruimte laat, ons eie mening in hierdie verband te ontwikkel en te handhaaf.

6.

Is van mening dat die Woord ander beginsels handhaaf vir geestelike leierskap/leraarskap (as lidmaatskap) en versoek die Sinode om sy besluit hieroor te heroorweeg.

7.

Is oortuig daarvan dat leraars van ons Geloofsfamilie nie burgerlike verbintenisse tussen mense van dieselfde geslag kan bevestig nie. Nogtans handhaaf ons die reg van die staat om reëlings in hierdie verband te tref asook die reg van enigiemand om van hierdie reëlings gebruik te maak.

8.

Beskou ‘n Geloofsfamilie van Christus as ‘n missionale gemeenskap waarin enige persoon welkom is om saam te reis. Enige persoon wat Jesus Christus as sy/haar Verlosser en Here bely, het toegang tot volle lidmaatskap van ons Geloofsfamilie.

9.

Is dankbaar dat mense van uiteenlopende seksuele oriëntasie reeds vir geruime tyd ‘n liefdevolle, geestelike tuiste vind in ons Geloofsfamilie en onbevange deel is (as lidmate of kuiergaste) van ons ontmoetings en bedieninge.

10.

Verstaan dat die gesprek oor seksuele oriëntasie uiters kompleks is en dat ons nie simplisties of enkelvoudig daarmee kan omgaan nie. Ons soek graag saam na maniere om respekvol en liefdevol met die kompleksiteit te deel.

11.

Roep ons Geloofsfamilie op om met deernis, empatie en die gesindheid van Christus saam met ons na te dink en te gesels oor hierdie saak. Hierdie is nie ‘n “hulle en ons” gesprek nie. Hier gaan dit oor mede-gelowiges, en hoe ons as Geloofsfamilie ons roeping – ONTDEK EN LEEF CHRISTUS – ‘n werklikheid kan maak.

KLIEK HIER  vir die Volledige Vertrekpunte van die Gemeenteraad van Pierre van Ryneveld Gemeenskapskerk oor die besluit van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverhouding.

As jy wil saam gesels, kliek hier om 'n epos aan die Gemeenteraad te stuur.

Vir die volledige besluit en pastorale brief van die Algemene Sinode, kliek hier.

Hier is ons eerste gedagtes oor die besluit van die Algemene Sinode:

Kliek hier as jy na 'n oudio-opname van die gedagtes wil luister.

In die die afgelope weke het die Algemene Sinode van die NG Kerk hier in Pretoria plaasgevind. Dit was ‘n vrugbare vergadering waartydens ‘n hele aantal belangrike sake hanteer is. Een van die sake wat baie opspraak in die media verwek het was die gesprekke en besluit oor selfdegeslag verhoudings.

Dit is egter nie vreemd, of die eerste keer wat die Sinode gelei word om ‘n besluit oor ‘n kontroversiele saak te maak nie. Die Bybel verander nie, maar die snel veranderende wêreld vra nuwe vrae wat ons in die lig van die Woord moet antwoord. So moes die Sinode in die verlede al leiding gee oor onder andere:

 • Die nodigheid al dan nie dat vroue ‘n hoed moet dra in die kerk.
 • Of vroue in die leierskap van die kerk mag wees.
 • Kinders by die Nagmaal.
 • In Vitro bevrugting.
 • Die Sondag en die Sabbat.
 • Selfs iets soos dans!

Alhoewel daar beslis sterk meningsverskil was oor die saak, was die gesprek hieroor tydens die Sinode baie openlik, sinvol en respekvol.

Wat maak ons Geloofsfamilie met die besluit? Soos ‘n familie .. ons gesels daaroor om seker te maak dat ons mekaar reg hoor!

Ons wil jou graag aanmoedig! Moet nie net op grond van hoorsê, media-dekking en die onverkwiklike gesprekke op sosiale media dadelik ‘n mening vorm nie! ‘n Geloofsfamilie praat eers met mekaar voordat daar reageer word op “skindernuus in die buurt.”

So, wat doen ons daarmee?

 • Die Sinode se besluit versoek gemeentes en kerkrade om daaroor te gesels en ‘n eie mening te vorm. Ons gaan dit beslis doen.
 • Daar is beslis groot meningsverskil oor die saak, maar ons is oortuig dat ons mekaar kan hoor en so tot ‘n gedeelde verstaan kan kom.
 • Die volledige besluit en ander inigting daaroor is beskikbaar en verdere inligting sal beskikbaar gemaak word soos ons verder gesels.
 • Ons as leraars en ons Gemeenteraad gaan die besluit deurdink en herkou en riglyne daaroor gee. Die vergadering van die Gemeenteraad is op 26 Oktober 2015.
 • Ons wil jou graag nooi om jou insette en belewenis van die besluit met ons te deel, sodat ons dit kan deel maak van ons nadenke. Stuur dit asseblief per epos aan bediening@pvr.co.za.
 • Verdere geleenthede vir saamgesels sal ook geskep word.

 

Gelukkig is hierdie nie ‘n vreemde saak ivir ons Geloofsfamilie nie! Hier was nog altyd mense in selfdegeslag verhoudings wat aan ons Geloofsfamilie behoort of gedeel het in ons eredienste en ander bedienings. Ons kon mekaar nog altyd met wedersydse respek en deernis hanteer, wat vir ‘n mooi getuienis is. Dalk het ons nog nooit openlik gesê: Jy is welkom saam met ons te aanbid! – of - Ons waardeer jou as lid van ons Geloofsfamilie! As die besluit en die ontstuimige gesprek daaroor ons net help om dit te kan doen, help ons dit al baie!

Views: 409

Voeg Kommentaar By

Jy moet 'n lid wees van PvR Geloofsfamilie om kommentaar te lewer!

Join PvR Geloofsfamilie

Nuusflitse

Bestel nou vars vleis tot 30 September vir aflewering by kerk in week van 1 Oktober.

Indien jy graag op hoogte wil bly van wat in ons geloofs-familie gebeur, kan jy gerus vir ons nuusbriewe inskryf.

© 2018   Created by PVR Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service