Elke gelowige het hier op aarde 'n getuienistaak. In Handelinge 1:8 lees ons: "Julle sal my getuies wees." Ons het dus werklik geen keuse in hierdie saak nie. Buitendien, as 'n mens self deur die bloed van Jesus Christus verlos is, kan jy nie anders nie: jy wil getuig, jy wil dat ander ook sal deel in die vreugde wat jy leer ken het.

Die belangrike vraag is: Hoe doen ek dit? En dan moet ons onmiddellik sê: Dit sal van geval tot geval verskil omdat mense nie eenders is nie. Mense reageer eenvoudig verskillend wanneer 'n mens met hulle oor persoonlike dinge praat. Hiermee sal ons baie deeglik rekening hou.

En tog is daar sekere basiese dinge wat altyd dieselfde sal bly in verband met ons getuienistaak. As 'n mens hierdie werk wil doen (en ons móet dit doen), moet jy behoorlik daarvoor voorberei wees. Daarom is dit goed dat 'n mens jouself en jou eie geestelike lewe gedurig in die lig van die Heilige Skrif ondersoek. 'n Mens moet jouself afvra: Is my lewe in so 'n mate in ooreenstemming met die eise van die Woord van God dat ek reeds deur my lewenswandel 'n getuienis laat uitgaan? Maar dan is dit tog ook so dat ons getuienis teenoor ander mense veral deur ons woorde sal geskied. En ons moet ook vir hierdie woordgetuienis gereed en toegerus wees.

Hierdie voorbereiding begin veral in jou binnekamer. Daar waar jy die Woord van die Here bestudeer en dit jou eie maak, daar waar jy in gebedsgemeenskap met God leef, daar word jy ook bekwaam gemaak om waarlik sy getuie te wees. So moet ons in ons persoonlike gebedsomgang met God ook plek maak vir voorbidding vir ons getuienistaak. Ons moet die Here vra om aan ons geleenthede te gee om vir Hom te getuig en om ons wysheid te gee en ons toe te rus om dit op die regte manier te doen. En hierby hoef ons dan nie maar net oor die algemeen te bid nie; ons kan ook by die naam vir iemand bid van wie ons bewus is dat hy of sy die Here nog nie ken nie. Vanselfsprekend is dit ook goed om saam met ander mense vir die bekering van ongereddenes te bid.

Maar nou: as ons ons so voorberei het, hoe tree ons dan heel prakties op in ons getuienistaak?

Een ding moet hier vir ons baie duidelik wees: die redding van 'n sondaar is geheel en al God se werk. Dit is alleen Hy wat deur die werk van sy Heilige Gees mense se hart en lewe totaal kan verander. Hiervoor gebruik die Here sekere middels om sy doel in mense se lewens te bereik. Hy gebruik sy Woord, die Bybel en heel dikwels gebruik Hy ook mense (ons as gelowiges) om hierdie Woord aan ander deur te gee, sodat dit soos saad in 'n hart kan val, deur die werk van sy Gees kan ontkiem en kan groei tot 'n geestelike lewe. Die inhoud van ons getuienis sal dus altyd die evangelie wees, die goeie tyding van verlossing wat vir die mens bewerk is deur die versoeningsdood van Christus Jesus aan die kruis. Dit is die boodskap wat so kernagtig saamgevat word in Johannes 3:16: ``God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê".

In ons getuienistaak moet ons dus allereers mense bewus maak van God se liefde vir sondaars. Deur die Woord van God sal so iemand tot besef van sonde moet kom. Gebruik hiervoor Skrifgedeeltes soos Psalm 51:7; Romeine 3:23 en 1 Johannes 1:8. As iemand sy sonde besef, waarlik daaroor berou het (Psalm 51), sy sonde bely en sy toevlug neem tot Jesus Christus as sy enigste Verlosser, mag hy ook seker wees van sy verlossing en die vergifnis van sy sonde (1 Johannes 1:9, Johannes 10:28). Ons moet dit altyd baie duidelik stel dat dit nie maar gaan om die verbetering van jou lewe nie, maar om die aanneming van Jesus Christus, die Seun van God, as jou persoonlike Saligmaker. Immers, uit ons eie lewe moet blyk dat Hy vir ons alles geword het. Eers dan kan ons waarlik sy getuies wees: "Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart" (1 Johannes 5:10).

Oor die manier waarop 'n mens so iemand moet benader, die tyd, plek en omstandighede daarvoor, moet 'n mens jou gesonde oordeel gebruik, wat tog ook 'n gawe van die Here is. Dit sal dikwels nie goed wees om iemand sommer tromp-op te loop en vir hom te vra of hy reeds tot bekering gekom het nie. Maar wanneer 'n mens eers iemand se vertroue gewen het, kan jy byvoorbeeld 'n gesprek met hom stuur in die rigting van wat dit vir jou persoonlik beteken om kind van God te wees. Dan is die deur ook dikwels oop om met hom oor sy geestelike lewe te praat. Dit alles doen ons uit die aard van die saak in die gelowige verwagting dat God sy koninkryk sal laat kom, ook in die hart van 'n mens.

Die EE (Evangelism Exposion) leer hoe om die evangelie te deel met die wat jy lief het.

Views: 314

Voeg Kommentaar By

Jy moet 'n lid wees van PvR Geloofsfamilie om kommentaar te lewer!

Join PvR Geloofsfamilie

Nuusflitse

Die Vleiskombuis bestellings sluit 31 Maart, vir aflewering in daarop volgende week.

Indien jy graag op hoogte wil bly van wat in ons geloofs-familie gebeur, kan jy gerus vir ons nuusbriewe inskryf.

© 2019   Created by PVR Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service