PvR Geloofsfamilie

Hierdie boodskap wat ek op 30 Januarie aan die hand van Joh 3:30 gebring het, is grootliks geïnspireer deur die volgende:

  • Jan se preek van 16 Januarie uit Luk 18 oor die gelykenis van die Fariseër en tollenaar wat gaan bid het;
  • die groeiende voorkoms van gesinsgeweld en veral ook geweld teenoor vroue en kinders;
  • stukkende huwelike;
  • soveel kinders wat worstel met hul ouers se openlike konflik en aggressie: "Ek wens my ouers wil op[hou baklei!"

Al kan verskeie ander faktore as oorsaak hiervoor aangevoer word, bly die eie "Ek" steeds die groot probleem. In ons strewe om Christus te ontdek en te leef, is dit juis die eie "Ek" wat een van die grootste struikelblokke is in die realisering van hierdie fokus.

Teen hierdie agtergrond het ek op Filippense 2:1-11 gewys, met spesifieke verwysing na verse 3 en 4: "Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander." Teen hierdie agtergrond het ek veral daarop gewys dat die eie ek floreer daar waar my lewe gekenmerk word deur selfsug en eersug.

Selfsug sien nie die ander mense om hom raak nie. Hy dink net aan sy eie belange en sy eie behoeftes. Vir selfsug het ander mense net betekenis in soverre hy iets uit hulle kan kry.

Eersug op sy beurt, verhef hom weer bo ander, kyk neer op ander, vergelyk homself voortdurend met ander, dink hy is altyd reg en net die beste en sê dit ook. In sy eie oë kan Eersug selde 'n fout maak. Vgl byvoorbeeld die Fariseër se gebed: "O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie..." Eersug is in homself eintlik niks anders nie as afgodery - hy aanbid homself en God heers nie in sy lewe nie.

Die teenvoeter vir hierdie ingesteldheid is nederigheid. En dit begin daar waar ek my eie posisie voor God insien en besef, waar ek begin verstaan hoe groot Sy genade oor my is en ek in biddende afhanklikheid stry teen hierdie "ek" wat in my wil heers.

Hoeveel pyn en seer het daar nie al in ons verhoudinge gekom juis as gevolg van die eie "Ek" in ons nie. Dink maar net aan die huwelik en ons verhouding met ons kinders. Mag 2 Kor 3:18 in ons lewens waar wees: "Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here...Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word"

"Hy moet meer word en ek minder", veronderstel groei, groei in my verhouding met die Here, groei in my verhouding met mense om my, en gehoorsaamheid aan die leiding van die Gees.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Views: 462

Voeg Kommentaar By

Jy moet 'n lid wees van PvR Geloofsfamilie om kommentaar te lewer!

Join PvR Geloofsfamilie

Nuusflitse

Bestel nou vars vleis tot 30 September vir aflewering by kerk in week van 1 Oktober.

Indien jy graag op hoogte wil bly van wat in ons geloofs-familie gebeur, kan jy gerus vir ons nuusbriewe inskryf.

© 2018   Created by PVR Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service