PvR Geloofsfamilie

Nuus en groete van CMR Lyttelton- deur Anel Roux

Die Christelik Maatskaplike Raad (CMR) Lyttelton lewer maatskaplike dienste aan die gemeenskap van Centurion binne die NG Kerk se Ring van Lyttelton. Dit is ‘n generiese diens wat fokus op ‘n omvattende maatskplike diens aan die gemeenskap ten einde mense sosiaal, emosioneel en ekonomies te bemagtig.

Die grootste probleme is verwaarlosing van kinders, alkohol en dwelm misbruik en vigswesies.

CMR Lyttelton se kantoor is by die NG Lyttelton-Oos gemeente in Van Riebeeckstraat, Lyttelton.

Die CMR het ook subkantore in Ivory Park en Ebony Park.

NG Gemeentes binne die Ring van Lyttelton ondersteun die kantoor finansieel via die Ring. Dit help die CMR om die diens deurlopend te kan bied aan die gemeenskap. Elke gemeente kry jaarliks ‘n spesifieke maand die geleentheid om nie bederfbare voedsel vir die CMR in te samel vir die hulpbehoewende gesinne.

Ds Gideon du Toit van NG Gemeente Lyttelton-Noord is tans die voorsitter van die CMR Lyttelton. Daar is ook verskeie lidmate uit verskillende gemeentes wat dien op die bestuur van CMR Lyttelton.

Lidmate kan betrokke raak by die insameling van kos, hulp met die vakansieprojek by die skool, of die aanbied van professionele dienste aan persone wat dit nie kan bekostig nie. Pleegouers en plek van veiligheidsouers word ook voortdurend benodig. Fondsinsameling en bemarking bly ‘n groot uitdaging en hulp daarmee word verwelkom.

Die gemeente en gemeentelede se goeie gesindheid teenoor die CMR word opreg waardeer en enige betrokkenheid word verwelkom.

Groete

ANEL ROUX
MAATSKAPLIKE WERKER
012 – 664 5837 / 664 0901

Views: 314

Voeg Kommentaar By

Jy moet 'n lid wees van PvR Geloofsfamilie om kommentaar te lewer!

Join PvR Geloofsfamilie

Nuusflitse

Bestel nou vars vleis tot 30 September vir aflewering by kerk in week van 1 Oktober.

Indien jy graag op hoogte wil bly van wat in ons geloofs-familie gebeur, kan jy gerus vir ons nuusbriewe inskryf.

© 2018   Created by PVR Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service