‘N WONDERLIKE GELOOFSFAMILIE … DANKIE!
Ons Verbintenis Veldtog is besig om momentum te kry, te danke aan ieder en elkeen wat ‘n verbintenis
aangegaan het. Of dit deur persoonlike betrokkenheid, ‘n maandelikse bydrae, ‘n donasie of op
ander maniere, is dit gaan ‘n besliste verskil maak!
Dankie!


• Dat jy saam met ons verantwoordelikheid neem vir God se roeping vir ons Geloofsfamilie.
• Dat jy belê in volhoubaarheid en finansiële stabiliteit van PvR Gemeenskapskerk.
• Dat jy reageer het soos ‘n toegewyde lid van ons Geloofsfamilie.
• Dat jy verstaan dat ons saam verantwoordelikheid neem vir ons geestelike tuiste.
• Dat jy die nalatenskap van dié wat ons Geloofsfamilie hier gevestig het, eer.
• Vir jou heelhartigheid en gewilligheid om te verseker dat ons bediening vandag kan groei.
• Dat jy wil verseker dat hierdie bediening vir die volgende generasies behoue bly.
• Dat jy jouself en jou gawes gee, in die gees van goeie rentmeesterskap.

Ons glo dat ons Geloofsfamilie ‘n nuwe era betree. ‘n Era waar ons gaan bou aan groter (en dieper)
samehorigheid, beter en meer effektiewe kommunikasie en groei en ‘n era van realistiese doelwitte
wat ons almal saam kan nastreef.

Te midde van die Verbintenis Veldtog is dit wonderlik om by mense te hoor dat ons weeklikse
(erediens) dankoffer nie gaan verminder as gevolg van hulle maandlikse ooreenkoms nie. Dit is vrygewigheid
wat ons inspireer en ons waardeer dit uit die hart. Te danke aan elkeen se hande-vat kan ons
begin droom daaroor dat ons Geloofsfamilie nie meer net gaan probeer om ons onkoste maandeliks
te dek nie, maar in die toekoms al meer ons bediening kan laat groei, sodat ons ons gemeenskap kan
versorg en ons roeping “Ontdek en Leef Christus” kan uitleef.

Ons staan aan die begin van die reis en sal gereeld terugvoer gee, soos die jaar vorder. Ons is opgewonde
en oorweldig deur die reaksie en die verbintenis van ons Geloofsfamilie. Tot op hede het 165
mense in verbintenis getree. Dit is maar ongeveer 6% van diegene wat uitgenooi is tot verbintenis. Ons
vertrou die Here daarvoor dat jy steeds jou verbintenis biddend sal oorweeg en saam met ons sal
hande vat om ons roeping gestalte te gee. Ons finansiële verbintenisse staan tans op ongeveer 20%
van wat die behoefte is, so ons glo dat ons Vader deur jou verbintenis, verder sal voorsien.

Ons is so dankbaar vir elke en iedere een wat hom/haarself verbind het tot ‘n nuwe maandelikse bydrae,
of ‘n verhoogde bydrae. Meer nog as dit, sien ons uit om ‘n nuwe pad te stap saam met elkeen
wat verbind het tot groter diensbaarheid en deelwees van ons Geloofsfamilie. Ons gaan die toekoms
vol verwagting tegemoet!

Vir baie lank het hierdie Geloofsfamilie se voortbestaan afgehang van ‘n klein groep toegewyde lidmate
se offervaardigheid en betrokkenheid. Ons gooi nou die deure oop sodat elkeen in ons
Geloofsfamilie sy/haar deel kan bydra sodat ons Jesus se roeping vir ons kan uitleef! Maak gebruik van
hierdie geleentheid om getrou te wees aan jou lidmaatbeloftes!

Ons is vol vertroue dat meer en meer van ons sal toetree tot die avontuur van verbintenis. Ons het ‘n
roeping, ons het daarom ‘n toekoms, en nou vat ons hande en stap op Jesus se voetspore die toekoms
in!

Views: 131

Voeg Kommentaar By

Jy moet 'n lid wees van PvR Geloofsfamilie om kommentaar te lewer!

Join PvR Geloofsfamilie

Nuusflitse

Die Vleiskombuis sal weer in Januarie bestellings neem.

Indien jy graag op hoogte wil bly van wat in ons geloofs-familie gebeur, kan jy gerus vir ons nuusbriewe inskryf.

© 2019   Created by PVR Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service