Die kompleksiteit van menslik interaksie neem algaande toe soos wat kulture ontwikkel. Die kulture waarvan gepraat word verwys ook na die subkulture van ons tyd. Met
hierdie uitdaging het ons as gelowiges die verantwoordelikheid om by
mense in te haak; kry ons dit egter sinvol reg wanneer al wat ons ken
ons eie christelike milieu is. Natuurlik het ons 'n
verantwoordelikheid teenoor bestaande gelowiges; die probleem egter
is dat christenskap op sy beste is daar waar ons nuwe werelde betree
(Dit is in daardie nuwe werelde waar Jesus meeste van sy tyd sou
spandeer.) (lees verder Henk se blog)


Maar hoe moet ons dan kerk wees vra iemand uit die gehoor - is daar 'n model? By Erwin het ons 'n wonderlike anderse belewenis van kerkwees gehad (lees Jan se blog).
In ons gesprek met Allen en sy antwoord op die vraag het dit vir
duidelik uitgekom dat dit nie regtig oor die model gaan nie. Ons
model het baie te make met ons eie verhaal en ontwikkeling. Dit raak
egter problematies op een of ander stadium wanneerr ons ons eie manier
van kerkwees verhef (onbewustelik) tot die
manier. Kerke wat so 'entrenched' in hulle eie manier van wees is
sukkel heel dikwels om met nie christene te connect. Dit is hoekom
ons in gemeentes 'n kultuur van waagmoed moet skep. Nie om noodwendig
ons manier van doen af te maak nie maar om ruimte en ondersteuning te
bied aan bedieninge en beweging in die gemeente om dit te doen wat
God op hulle hart druk.


Daar is soveel mooi goed en ryk stof tot nadenke wat uitkom. Om wereld leiers op hulle eie terrein te hoor praat help om die 'substance' van
dit wat werklik belangrik is by uit te kom. Natuurlik sou 'n boeklees
van paar van die ouens ook sinvol wees. Maar om hier te wees en die
substance te kry en miskien daarna 'n boek of twee te lees is van
onskatbare ware.

Views: 138

Voeg Kommentaar By

Jy moet 'n lid wees van PvR Geloofsfamilie om kommentaar te lewer!

Join PvR Geloofsfamilie

Kommentaar deur Jan Botes op 24 Maart 2010 om 11:45
Ek deel graag met julle hierdie stuk wat E-Blockwatch vir my aangestuur het. Net soos met misdaad, kan ons ook ons gemeenskap (en andere) met benadering van liefde bereik en die ander persoon toe te laat om te iets na die tafel te bring of hom/haar te 'commit' tot die saamwees as lede van die gemeenskap/God se troepe. Maw raak eers betrokke by ander mense sonder voorafopgestelde idees en ervaar die 'nuwe' persoon se vrese, hoe hulle dink, idees oor hoe om (God se) liefde uit te dra en dan praat jy 'kerk'. Maw gee 'n geleentheid om mekaar eers te leer ken en dan die pad saam vorentoe te stap.

Can building strong communities combat crime?

What is the secret to combatting crime? This question has frustrated me time and time again and as I've asked people in the police force, politics and business this question, no one has had a certain answer.

This question has once again been in the forefront of my mind after attending a community building workshop by award winning author, Peter Block, who was in South Africa recently.

For the first time, I think I've found a satisfactory link in the chain to overcoming our biggest evil, although that certainly wasn't the focus of the workshop.

The Peter Block Community Building workshops were held across the country and were organised by Symphonia, a non-profit organisation that leads and initiates projects intended to engage South Africans in the process of nation building.

With people from different tribes and races, ages and religions, the unemployed and executives, nuns and journalists, Peter Block set out to make a community out of all of us in two days.

I was expecting to be spoken at, as most motivational speakers do, with little interaction from the participants. But Block is about as un-American as they come. He offers an alternative to the patriarchal beliefs that dominate many global cultures and his approach offered structure to interactive group sessions without being dogmatic.

We all know that South Africa's communities are particularly fragmented given our racial history, but our fragmentation is also seen in the great divide between rich and poor, the high walls and electric fencing in wealthy suburbs, and the stark lifestyle differences between sectors of the population.

This fragmented community context that most of us function in is one that markets fear, assigns fault and worships self-interest. This context supports the belief that the future will only be improved when government passes new crime laws, when there's more heavy-handedness and when we get stronger leadership. Isn't it true – we are so quick to blame government for crime and the problems in our communities!

It's not that Block doesn't believe in accountable governments, but he helps us realise our inherent power as citizens. We become powerful when we choose to shift the context within which we act (always expecting authority figures to effect change) and realise that we have the capacity to exercise power rather than delegate it to others. As a community, we have all the resources we need to solve every problem that will face us. Good news indeed.

Block's workshops are based on his book, Community: The Structure of Belonging, in which there are six key conversations that any group of people will have as they become a community.

The first conversation to have is the invitation, where people venture out of their comfort zones to make contact with people they've never connected with before.

The second, possibility conversation is one that focuses on what we want our future to be as opposed to problem solving the past. When we talk about the possibilities, we break free from conformity, embrace our creativity and take ownership for the ideals that will push us toward the future we want to create.

The third conversation around ownership causes us to take responsibility for the role we play in creating the current realities in our communities, as opposed to playing the blame game, which doesn't bring any real change to the community.

In real communities, people must have the space to say 'no' and express their doubts and reservations. The dissent conversation allows for true commitment, because unless people are free to say no, they cannot be truly free to say yes.

No community can function properly without commitment from its members. Talking about 'what promise am I willing to make to this enterprise?' facilitates this commitment. This conversation is about each one giving to benefit the whole, as opposed to seeking personal gain.

The last conversation revolves around each person's gifts. "What are the assets I bring to the enterprise?" Rather than focus on people's deficiencies and weaknesses, validating people with their essential core and contributions has the potential to make the difference and change lives for good.

For Serena Naidu, from one of South Africa's biggest corporations, the workshop sparked a new passion to invest in South Africa. "When I saw the list of attendees, I thought what are all these different people going to talk about? I have often conversed in the corporate world, but here I connected. The key to the connection in our groups was the questions we asked each other. The questions didn't lead you to the "right answer" but to the unknown, which meant each one had to bring themselves to the conversation."

The reason Peter Block's tools work so well is because he is a genius at facilitating the process. The concepts are not new to any of us, but they have been used in such a way that when I saw groups of strangers get together to ask the key questions over two days, the group members found themselves willing to be vulnerable, feeling empowered by the recognition of their unique gifts and committing to make a difference.

So what does all of this have to do with fighting crime? Well, since experiencing community building first-hand, I think it's a big key to combatting crime.

My husband and I have just bought a house in an old suburb of Johannesburg that is free from electric fencing and snobbery. The community is far from perfect and lots of work needs to be done, which I'm excited about. But this is a community where the last attempted break-in in our street was thwarted by a neighbour who was quick to care. The local security company was there within minutes, frightening the potential crooks.

I cannot guarantee that criminals won't walk our streets, but I can be part of building a community where we are all responsible for each other's safety. And this is exactly what I'm going to be doing.

Julie Cunningham
Kommentaar deur berna pretorius op 18 Maart 2010 om 14:22
hi elmo.ek vermoed dat die kultuur van waagmoed en om met nie christene of nie kerkgangers te connect 'n groot stuk waarheid inhou. dat hierdie connect nie altyd of eerstens oor evangeliseer gaan nie. eerder oor caring for others eerder as curing them gaan. jy weet ek worstel ook met dat ons met 'n "audience" kultuur te make het in kerke. een of ander tyd gaan die show oor wees en gaan jy content huistoe tot die volgende show. ek droom nog steeds oor MOVE THE BUS. daars baie shacks om te bou en potholes om heel te maak...........ek wonder of julle dalk biekie hard op julle self is en dink .ooo vrek wat het ons gedink doen ons..........don't go there. die feit dat julle almal die waagmoed het om oor te gaan en gekonfronteer te word, "in your Face" - is klaar beweging in die regte rigting. ons is so bevoorreg om manne van moed daar te hê. u go Bravehearts!!!!!!!

Nuusflitse

Die Vleiskombuis bestellings sluit 5 Mei, vir aflewering in daarop volgende week.

Indien jy graag op hoogte wil bly van wat in ons geloofs-familie gebeur, kan jy gerus vir ons nuusbriewe inskryf.

© 2019   Created by PVR Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service